mr. Simone Koelewijn

Gepubliceerd door op 15 november 2022 in
mr. Simone Koelewijn
Advocaat Zorg bij Nysingh advocaten en notarissen
Simone Koelewijn is sinds 2020 advocaat en met haar kennis adviseert zij in brede zin over het gezondheidsrecht. Dat kan variëren van adviseren over de WGBO, de Wet toetreding zorgaanbieders, samenwerkingsverbanden, de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdwet tot de Wet langdurige zorg. Simone treedt met name op in het sociaal domein, onder meer voor instellingen in de gehandicaptenzorg, gemeenten en jeugdhulpaanbieders. Het dynamische aan het gezondheidsrecht is wat Simone aanspreekt en zij houdt van het doorgronden van juridische vraagstukken.