Ton Wilthagen

Gepubliceerd door op 14 februari 2018 in

prof. dr. Ton Wilthagen
Hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt, Tilburg University

 

Ton Wilthagen studeerde sociologie met nadruk op recht en regulering aan de Universiteit van Tilburg en de Universiteit van Amsterdam. Hij promoveerde in 1993 aan de UvA tot doctor. In het maatschappelijk debat en in de media is Wilthagen een veel gevraagde arbeidsmarktexpert. Hij geniet tevens internationale bekendheid doordat hij het concept van flexicurity heeft ontwikkeld dat een van de pijlers is van het Europese werkgelegenheidsbeleid. Daardoor staat hij in Europa bekend als ‘Mr. Flexicurity’. Hij adviseert de Europese Commissie, het Europees Parlement, de Internationale Arbeidsorganisatie, de Raad van Europa en andere internationale en nationale organisaties over dit en andere onderwerpen.