Tijn Slegers

Gepubliceerd door op 23 september 2020 in

Tijn Slegers
advocaat bestuursrecht, energierecht, milieurecht en ruimtelijke ordening bij Van der Feltz advocaten

 

Zijn specialisaties in het ruimtelijke ordenings-, milieu- en handhavingsrecht zet Tijn met name in binnen de energiesector en op het gebied van (onshore en offshore) gaswinning, geothermie en windenergie. Tijn treedt op voor zowel ondernemingen als overheden, toezichthouders en belangenorganisaties. Daarnaast begeleidt hij bestemmingsplan-, vergunnings- en handhavingstrajecten. Tevens adviseert Tijn bij bedrijfsovernames in voornoemde sectoren, alsmede in de vastgoedsector. Met enige regelmaat annoteert Tijn rechterlijke uitspraken in juridische vaktijdschriften, zoals TBR en Gemeentestem. Hij is coauteur van het ‘Handboek Milieurecht’ (4e geheel herziene druk).