Sytze Dijkstra

Gepubliceerd door op 5 december 2017 in

Sytze Dijkstra
Griffier bij gemeente Tytsjerksteradiel

 

Sytze Dijkstra is sinds 2002 griffier van de Friese gemeente Tytsjerksteradiel. Vanuit zijn griffie werd onderzoek gedaan naar de werkgeversrol van de raad in alle gemeenten. Sinds die tijd heeft het onderwerp zijn speciale aandacht. Naast zijn functie als griffier is Sytze o.a. ook lid Commissie Klachten en Bezwaarschriften Gemeente Harlingen, voorzitter bestuur Friese kring van griffiers en Voorzitter Raad van Toezicht huurdersplatform Nieuw Elan Leeuwarden. Sytze is ook meer dan 6 jaar actief geweest als gastdocent bij de Bestuursacademie Nederland.