Stefan Donkelaar

Gepubliceerd door op 29 juni 2023 in
mr. Stefan Donkelaar
Senior advocaat, Dirkzwager

Stefan Donkelaar is sinds 2017 werkzaam als advocaat binnen de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager. In zijn dagelijkse (civiele) praktijk adviseert Stefan zorginstellingen en gemeenten over de uitvoering van de Jeugdwet, Wmo en de Zorgverzekeringswet. In het sociaal domein adviseert Stefan gemeenten en zorginstellingen over de inkoop van zorg, contracten, en controles. Stefan is ervaren begeleider bij materiële controles en fraudeonderzoeken. Hij treedt op voor diverse (grote) gemeenten en gebruikt daarbij zijn kennis en ervaring uit zaken onder de Zvw, waarin zorgverzekeraars een vergelijkbare regierol vervullen. Stefan is tenslotte goed bekend met overheidsinstanties en toezichthouders in de zorg.