Sjoerd van Hoogmoed

Gepubliceerd door op 26 juli 2017 in

mr. Sjoerd van Hoogmoed
Rentmeester-taxateur, Hoogstate

 

Sjoerd studeerde rechten in Nijmegen. Hij adviseert zowel particulieren als overheden. In september 2013 publiceerde hij in het Land- en Tuinbouwbulletin een artikel over de nadeelcompensatieregeling in de Waterwet.