Ronald Dekker

Gepubliceerd door op 12 oktober 2021 in

Ronald Dekker
Eigenaar bij DNS Planvorming

 

Het ruimtelijk adviesbureau DNS Planvorming is opgericht door Ronald Dekker, Renee Nijdam en Mark Schmeink. Als planoloog en projectleider richt Ronald zich op het begeleiden en onderbouwen van ruimtelijke initiatieven en het soepel laten verlopen van planologische procedures. Ronald is verantwoordelijk voor zeer veel ontwikkelingsgerichte ruimtelijke plannen waaronder bestemmingsplannen, inpassingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen. De nadruk ligt bij hem op de provincie Noord-Holland waar hij in vrijwel elke gemeente een bijdrage heeft geleverd aan het planologisch mogelijk maken van projecten.