Roland Bobbink

Gepubliceerd door op 8 juni 2023 in

Roland Bobbink
Senior onderzoeker, Onderzoekcentrum B-WARE

Studeerde biologie aan de Rijksuniversiteit Utrecht, alwaar hij in 1989 promoveerde op de invloed van stikstofdepositie in kalkgraslanden en de mogelijkheden voor herstel van biodiversiteit. Daarna verrichtte hij zuiver en toegepast wetenschappelijk onderzoek bij de Universiteit Utrecht en Radboud Universiteit Nijmegen naar de gevolgen van milieuaantasting (Ver-thema’s met nadruk op N-depositie) op bodem en vegetatie en naar de mogelijkheden voor herstel (restauratie-ecologie). Zijn publicatielijst hierover is zeer omvangrijk. Verder was hij sinds 1990 tot eind 2022 binnen de UNECE trekker voor het opstellen van empirische kritische depositiewaarden (“KDW”) voor Europa. Ook was hij decennia lang betrokken bij het ecologie-onderwijs en gaf hij vele presentaties over N-depositie en natuur in binnen- en buitenland. Per 1 juni 2005 is hij senior onderzoeker bij Onderzoekcentrum B-WARE, waar hij ook directeur van is geweest.

 

Bekijk LinkedIn profiel