Juul Osinga

Gepubliceerd door op 18 januari 2023 in

Juul Osinga
Juul is een ervaren adviseur ruimtelijke ordening en van huis uit planoloog. Juul is betrokken bij diverse gebiedsontwikkelingen en ruimtelijke plannen. Onderdeel van zijn werkzaamheden zijn het opstellen van ruimtelijke plannen, het coördineren van juridisch-planologische procedures en het coördineren en uitvoeren van milieuplanologische onderzoeken. Naast deze werkzaamheden is Juul specialist stikstof en AERIUS-berekeningen binnen Aveco de Bondt.