Piet van Leenen

Gepubliceerd door op 27 juli 2020 in

Piet van Leenen
Wethouder, Gemeente Hoeksche Waard
Wethouder Volkshuisvesting en wonen, Ruimtelijke ordening en ontwikkeling, Beheer en onderhoud openbaar gebied, Nutsvoorzieningen, Monumenten en archeologie, Milieu, klimaatsadaptatie en duurzaamheid, Afvalbeleid, Dierenwelzijn, Financiën, Belastingen, heffingen en retributies, Grond en gebouwen.