Peter Overwater

Gepubliceerd door op 13 januari 2021 in

Peter Overwater
Grondzakenjurist bij Overwater Grondbeleid Adviesbureau

Peter Overwater geeft strategische adviezen op het gebied van rentmeesterij en grondzaken als Grondzakenjurist en Rentmeester NVR en is op associé basis verbonden aan Overwater Grondbeleid Adviesbureau BV in Strijen (www.overwater.nl). Hij is sinds 1982 (tot 1987 ook als advocaat) werkzaam in de praktijk van het in onderlinge samenhang toepassen van grondbeleidsinstrumenten (verwerven op basis van een volledige schadeloosstelling, voorkeursrecht, onteigenen, anterieure overeenkomst en kostenverhaal). Daarnaast publiceert en doceert hij over dit onderwerp. Waarbij het zijn inzet is om de opgedane kennis onder de noemer van Sturend Grondbeleid steeds in de praktijk toe te passen en het vak zo verder te brengen.