Benno Schepers

Gepubliceerd door op 1 juni 2023 in

Benno Schepers
Manager Sustainable Cities bij CE Delft

Al vele jaren houdt Benno zich bezig met het verduurzamen van de gebouwde omgeving van Nederland. Hierbij combineert hij zijn kennis op het vlak van duurzame warmte en koude, met lokale elektriciteitsproductie en energie-infrastructuur. Met zijn kennis helpt Benno gemeenten, netbeheerders, corporaties, provincies en energiebedrijven om stappen te zetten in verduurzaming.
Benno is naast zijn werk bij CE Delft ook lid van de Commissie voor de m.e.r. en lid van de Provinciale Adviescommissie Leefomgevingskwaliteit (PAL) van de provincie Zuid-Holland.
Benno heeft een achtergrond in werktuigbouwkunde, bedrijfskunde en techniekfilosofie aan de Universiteit Twente.