Oscar Breugelmans

Gepubliceerd door op 12 april 2023 in

Oscar Breugelmans
Senior adviseur Leefomgeving, GGD Amsterdam
Oscar heeft ruim 20 jaar onderzoek gedaan bij het RIVM naar de relaties tussen de fysieke leefomgeving en onze gezondheid. Met name geluid en geluidhinder hebben zijn interesse. Als voorzitter van de werkgroep energietransitie van de GGD’en is hij in Amsterdam en landelijk betrokken bij de snelle veranderingen in onze woon- en leefomgeving en de effecten daarvan op gezondheid en welzijn. Hij is lid van het landelijk expertisepunt windenergie en gezondheid, neemt deel aan de expertgroep meten en rekenen vliegtuiggeluid voor het ministerie van I&W, en maakt onderdeel uit van de expertpool van de commissie MER.