Nutte Cuperus

Gepubliceerd door op 26 juli 2017 in

Nutte Cuperus
Adviseur, Metafoor

 

Nutte heeft een brede basiskennis op het gebied van planologie, ruimtelijke ordening, milieu en verkeer. In de afgelopen tijd heeft hij zijn kennis verder ontwikkeld. Hij is een generalist op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en de bijbehorende milieuaspecten, met steeds meer specialistische kennis. Zijn expertise liggen daarbij vooral in milieueffectrapportage en het begeleiden van milieu-onderzoeken