Mirjam Beekman

Gepubliceerd door op 14 november 2019 in

Mirjam Beekman
Programmalijnmanager afstemmen en verbinden NPRES

 

Mirjam is jurist van oorsprong. Vele jaren als jurist werkzaam geweest bij een waterschap. Daar allerlei rechtsgebieden toegepast. Van aanbestedings- en bouwrecht tot afval- en energieregelgeving. Van september 2018 tot september 2019 heeft zij met Winnie Sorgdrager gewerkt aan het rapport “Grondstof of afval”. Hierin zijn aanbevelingen opgenomen om binnen geldende afvalwet- en regelgeving te versnellen naar een circulaire economie. Sinds oktober 2019 is zij betrokken bij het NPRES. Hier is zij verantwoordelijk voor de programmalijn: afstemmen en verbinden. Deze programmalijn zorgt ervoor dat belemmeringen in wet en regelgeving en bijv. netinpassingsvraagstukken waar de regio’s tegenaan lopen op de juiste tafels in Den Haag terecht komen. Verder koppelen we de kansen Omgevingswet aan de RES’sen.

Bekijk LinkedIn profiel