Minou Woestenenk

Gepubliceerd door op 29 april 2022 in

Minou Woestenenk
Advocaat bij Woestenenk Legal

Mr. drs. M. (Minou) Woestenenk is zelfstandig advocaat omgevingsrecht. Van 1990 tot 1994 adviseerde zij zowel overheid als bedrijfsleven over allerlei onderwerpen op het gebied van het milieurecht. Tussen 1995 en 2008 werkte zij bij gemeente en provincie aan vergunningverlening, handhaving, projecten en bodemsanering. In de periode 2008 – 2011 verbreedde ze haar blik naar vastgoed en ruimtelijke ordening. Sinds 2012 is ze advocaat-ondernemer. Ze staat bedrijven, particulieren en overheidsorganisaties bij met advies en vertegenwoordigt hen in juridische procedures. Zij schrijft met regelmaat over handhaving van omgevingsrecht. Zij heeft een pragmatische benadering en heeft een grote voorkeur voor ‘klare taal’, omdat ze vindt dat ‘iedereen’ moet kunnen begrijpen hoe het handhavingsproces in elkaar zit.