Michiel Brouwer

Gepubliceerd door op 19 maart 2018 in

Michiel Brouwer
Eigenaar, MBDSO Michiel Brouwer Duurzame Stedelijke Ontwikkeling

 

Michiel werkt sinds 2008 als zelfstandig stedenbouwkundige aan een breed scala van projecten op het gebied van duurzame stedelijke ontwikkeling, met een focus op klimaatadaptatie. Hij studeerde in 1995 af als stedenbouwkundige in milieutechnologie en stadsvernieuwing en werkte daarna bij adviesbureau BOOM, een pionier op het gebied van milieubewust en duurzaam bouwen.
In opdracht van het Deltaprogramma begeleidde hij in 2013 vijf gemeentes bij de Proeftuin Klimaatadaptatie in de Stad, schreef mee aan de website www.ruimtelijkeadaptatie.nl en ontwierp het Handboek Meekoppelen. Hij adviseert diverse gemeentes bij het opstellen van beleid of bij projecten op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie.​