Michelle de Rijke

Gepubliceerd door op 23 september 2020 in

Michelle de Rijke
partner energierecht en bestuursrecht bij Van der Feltz advocaten

 

Michelle is sinds het begin van de liberalisering van de energiemarkt in 1998 actief in de energiesector. Zij adviseert bedrijven, decentrale overheden en belangenorganisaties in de hele keten van productie, transport en levering van energie met een focus op het proces van de energietransitie. Dit omvat hernieuwbare energie projecten (biogas, wind, warmte, zonne-energie), infrastructuur (gesloten distributiesystemen, slimme netten, opslag), tariefregulering, subsidies, en handhaving. Daarnaast vertegenwoordigt Michelle cliënten in bestuursrechtelijke en civielrechtelijke procedures over uiteenlopende onderwerpen waaronder vergunningen, ontheffingen, handhavingsbesluiten en schadevergoeding bij (on)rechtmatige overheidsdaad. Michelle is hoofdredacteur van het Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, bestuurslid van de Nederlandse Vereniging voor Energierecht en rechter-plaatsvervanger bij de sector bestuursrecht van de Rechtbank Rotterdam.