John van Tol

Gepubliceerd door op 2 juli 2024 in

John van Tol
Senior adviseur bodem & water en risicobeoordeling verontreinigingen bij TAUW

John is een zeer ervaren adviseur op het gebied van bodemverontreinigingen, risicobeoordeling en opkomende stoffen (waaronder PFAS en ZZS). Hij ondersteunt bedrijven en overheden bij bodemonderzoek, risicobeoordeling en planvorming voor de sanering van verontreinigde locaties en uitvoering van projecten met grootschalig grondverzet. In het kader van deze projecten heeft hij veel praktische ervaring opgedaan met het omgaan met opkomende stoffen zoals PFAS en ZZS stoffen. Ook is hij betrokken bij het opstellen van lokaal/regionaal bodembeleid (o.a. op het gebeid van grondverzet en risico’s van stoffen waaronder opkomende stoffen zoals PFAS en ZZS). Naast zijn advieswerk in vele projecten heeft hij een ruime ervaring met het verzorgen van inhoudelijke workshops, trainingen en cursussen met betrekking tot bodem.

Bekijk LinkedIn profiel