Monique Vroemen

Gepubliceerd door op 2 juli 2024 in

Monique Vroemen
Strategisch beleidsadviseur natuur en stikstof

Monique is een bestuursrechtelijk jurist met een voorliefde voor ordening van de ruimte en bescherming van de natuur.
Na eerst een aantal jaren als advocaat te hebben gewerkt, is zij sinds 2005 zelfstandig adviseur voor overheden.
De laatste 10 jaar heeft zij zich met name bezig gehouden met ontwikkeling van beleid voor Natura 2000 en de uitvoering van dat beleid.
Dat speelt zich vooral af op (inter)provinciaal niveau, maar houdt ook bijdragen op nationaal niveau in. Binnen het natuurbeschermingsrecht is zij gespecialiseerd in stikstof: betrokken vanaf het begin tot het einde van het PAS en daarna bij het vormgeven en uitvoeren van nieuw beleid voor de aanpak van stikstof. Recht doen aan de natuur in de complexe afweging van de belangen bij meervoudig ruimtegebruik binnen de juridische kaders is en blijft voor haar een boeiende uitdaging.