Merel Copier

Gepubliceerd door op 13 april 2023 in

Merel Copier
Advocaat omgevingsrecht/bestuursrecht bij Hekkelman

De nadruk van mijn advocatenpraktijk ligt op het adviseren en procederen over bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen met betrekking tot de ruimtelijke inpassing van (vooral) stedelijke ontwikkelingen (woningen, horeca, detailhandel bijvoorbeeld). Ik houd mij in mijn dagelijkse praktijk daarnaast bezig met enkele specifieke bestuursrechtelijke thema’s die in het bijzonder mijn aandacht trekken, zoals de regulering van de woonruimtevoorraad via de huisvestingsverordening en het bestemmingsplan, planschadekwesties en gemeenterechtelijke vraagstukken (openbaarheid van bestuur). De afgelopen jaren heb ik mij verder intensief gericht op de Omgevingswet.