Marlies Krul-Seen

Gepubliceerd door op 26 juli 2017 in

mr. Marlies Krul-Seen
Advocaat-partner, Twynstra Gudde

 

Marlies Krul-Seen heeft een achtergrond als bouwkundige en jurist. Zij adviseert gemeenten, provincies, corporaties en diverse andere partijen binnen het brede spectrum van de Omgevingswet op het gebied van grondbeleid, bedrijfsvoering en samenwerking.