Marco Bottelier

Gepubliceerd door op 12 oktober 2021 in

Marco Bottelier
Bestuurder, Accare

 

Marco Bottelier is bestuurder bij Accare. Eerder bekleedde hij functies van kinder- en jeugdpsychiater, directeur klinische zorg en geneesheer-directeur. Daarnaast heeft hij een sterke verbinding met de wetenschappelijke wereld en promoveerde in 2017 op een onderzoek naar langetermijneffecten van medicatie op de ontwikkeling van het brein van kinderen.