Marcel Cassee

Gepubliceerd door op 25 januari 2021 in
Marcel Cassee
Adviseur Bodem+ (Uitvoeringsorganisatie van Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat)

Marcel is als fysisch geograaf werkzaam bij Rijkswaterstaat binnen de opdracht Bodem+. Hij adviseert en ondersteunt het ministerie van I&W en andere overheden vanuit een schakelrol tussen beleid en uitvoering en coördineert ook de helpdesk van Bodem+ binnen het Informatiepunt Leefomgeving. Marcel heeft brede kennis over bodem en de bodemregelgeving, waaronder bodemsanering, hergebruik van grond en baggerspecie, kwalibo, verwerking van grondstromen. Hij is ook goed bekend met de nieuwe regels en kerninstrumenten van de Omgevingswet.