Maarten Jaspers Faijer

Gepubliceerd door op 4 september 2019 in

Maarten Jaspers Faijer
Adviseur

 

Maarten is ervaren adviseur Duurzame Energie bij Pondera Consult. Bestuurskundige en projectleider van verschillende trajecten in windenergie-ontwikkelingen, zowel beleidsmatig als vanuit de private sector. Ervaren in MER-trajecten van groot- en kleinschalige windenergieprojecten, vergunningenprocedures, haalbaarheidsstudies maar ook beleidsontwikkelingen op nationaal, provinciaal en regionaal niveau.

 

Bekijk op Omgevingsweb
 

Bekijk LinkedIn profiel