Maarten Hoorn

Gepubliceerd door op 26 juli 2017 in

Maarten Hoorn
Projectleider Omgevingswet, platform 31

 

Maarten heeft verschillende sessies met overheden begeleid die zich richten op de vermindering van regeldruk. Daarnaast begeleidde hij een deel van het Platform31-experiment flexibele bestemmingsplannen, dat één van de eerste pilots onder de Crisis- en herstelwet was om voor te bereiden op de Omgevingswet, waarbij het verminderen van de regelgeving in het fysieke domein een belangrijke doelstelling was.