Maarten Engelberts

Gepubliceerd door op 27 februari 2018 in

Maarten Engelberts
Planoloog en jurist omgevingsrecht en eigenaar van Juriplan Advies.

 

Maarten heeft van 2012 tot en met 2017 bij het Ministerie van I&M/BZK gewerkt aan de stelselherziening omgevingsrecht. Hij was daar onder meer verantwoordelijk voor het omgevingsplan, kostenverhaal, onderzoekslasten en digitalisering. Daarvoor heeft hij als planjurist bij gemeenten gewerkt. Maarten werkt nu onder meer op interim basis bij de Verenging Nederlandse Gemeenten (team Invoering Omgevingswet) en het Havenbedrijf Rotterdam (opstellen omgevingsplan Maasvlakte 2).