Luuk Arends

Gepubliceerd door op 29 juni 2023 in
mr. Luuk Arends
Advocaat-partner, Dirkzwager

Luuk Arends is partner en advocaat op de sectie Gezondheidszorg van Dirkzwager en is onder meer gespecialiseerd in privacyvraagstukken, de geestelijke gezondheidszorg en kwaliteitswetgeving in het sociaal domein. Hij adviseert in dit kader gemeenten, gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD’s) en Raden van Bestuur van zorgaanbieders over kwaliteitsonderzoeken en kwaliteitsbeleid. Daarnaast vertegenwoordigt hij zorg- en jeugdhulpaanbieders in procedures bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Luuk is verder redactielid van GGZ & Recht, voorzitter van de geschilleninstantie van De Zorgprofessional, lid van de raad van toezicht van Verenso, vaste docent bij Medilex en verzorgt regelmatig lezingen op het gebied van nieuwe wet- en regelgeving in de gezondheidszorg.