Geertje Korf

Gepubliceerd door op 4 oktober 2023 in

Geertje Korf

Geertje Korf werkt als zelfstandige vanuit haar bureau GK milieu erfgoed ruimte. Haar werkgebied beslaat naast milieueffectrapportage ook erfgoed en ruimtelijke regelgeving in brede zin. De laatste jaren volgt zij de ontwikkeling van de Omgevingswet op de voet.
Ze studeerde in 1999 af als archeoloog. Hierna richtte zij zich meer op het domein van ruimtelijke ordening. Zij werkte onder meer bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek en de Commissie voor milieueffectrapportage. Sinds 2013 werkt zij als zelfstandig adviseur. Vanwege haar brede achtergrond is haar specialisme het leggen van verbindingen tussen de vele verschillende vakgebieden in het domein van de fysieke leefomgeving.