Lieke van de Camp

Gepubliceerd door op 22 juli 2020 in

Lieke van de Camp
Senior adviseur

 

Lieke van de Camp is als senior adviseur betrokken bij verschillende vraagstukken over kwetsbare personen die langdurige zorg en ondersteuning nodig hebben. In veel vraagstukken staat de zorg en ondersteuning (thuis of in een instelling) voor kwetsbare personen centraal. Lieke kent de Wzd en de uitvoeringspraktijk van de ouderen- en gehandicaptenzorg goed.

Vanuit Significant Public heeft Lieke van de Camp in 2019 een zestal zorgaanbieders begeleid in het alvast toepassen van (de werkwijze van) de Wzd. Via deze pilots is duidelijkheid gecreëerd over de wijze waarop de uitvoering van onvrijwillige zorg volgens de Wzd kan worden gerealiseerd. Begin dit jaar heeft Lieke een rol gespeeld in de quickscan naar de stand van zaken van de implementatie van de Wzd in het eerste kwartaal van 2020. Momenteel is zij onderdeel van het coördinerend team Wzd dat in opdracht van het ministerie van VWS de regionale praktijk ondersteunt bij het wegnemen van knelpunten bij de implementatie van de Wzd, zowel in de intramurale als de ambulante infrastructuur. Verder heeft Lieke op een groot aantal regionale bijeenkomsten workshops verzorgd over de Wzd.
.