Katrijn Klok

Gepubliceerd door op 19 januari 2022 in

Katrijn Klok
Adviseur milieu en ruimte bij Royal HaskoningDHV

Katrijn adviseert bedrijven en overheden op het gebied van ruimtelijke plannen en vergunningen onder het omgevingsrecht, voornamelijk voor de regio’s Noord-Brabant en Limburg. Als planbegeleider is ze bekend met de werkprocessen binnen een gemeente. Deze kennis en brede interesse in de samenhang van ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving zet ze met enthousiasme in voor de invulling van omgevingsplannen (en vergunningen) in de praktijk