Karin van der Wel

Gepubliceerd door op 11 maart 2021 in
Karin van der Wel
Senior adviseur milieueffectrapportage / consultant EIA bij ARCADIS

 

Karin is Senior adviseur / senior projectleider milieueffectrapportage, advisering over m.e.r. bij ARCADIS voor plannen en projecten, m.e.r-procedures en proces, kwaliteitsbewaking en kwaliteitstoetsing, kennisoverdracht en kennisontwikkeling.