Jurgen Vermeulen

Gepubliceerd door op 27 januari 2021 in
Jurgen Vermeulen
Advocaat en onteigeningsdeskundige bij Ten Holter Noordam advocaten
Jurgen Vermeulen is advocaat bestuursrecht en vastgoed bij Ten Holter Noordam advocaten te Rotterdam. Hij adviseert en procedeert voor gemeenten en marktpartijen met name over zaken die met gebiedsontwikkeling te maken hebben. Zijn specialismen omvatten Publiek-Private Samenwerking en samenwerking tussen overheden, verwerving van onroerende zaken en onteigening, kostenverhaal en anterieure overeenkomsten, omgevingsrecht en overheidsaansprakelijkheid. Ook wordt Jurgen door rechtbanken benoemd als voorzitter van deskundigen om advies uit te brengen over de schadeloosstelling in onteigeningszaken en prijsbepalingen. Hij is ingeschreven als gerechtelijk deskundige in het Landelijk Register van Gerechtelijk Deskundigen (LRGD).