Jur van der Velde 

Gepubliceerd door op 26 juli 2017 in

Jur van der Velde
Partner/vennoot, Adviesbureau Interra

 

Jur is als adviseur Omgevingswet nauw betrokken bij de wet- en regelgeving en de werkwijzen binnen de fysieke leefomgeving. Hij kent de gemeentelijke praktijk goed en kent de uitdagingen waarvoor de gemeenten met de Omgevingswet staan. Momenteel is hij nauw betrokken bij de Omgevingswet door het opstellen van meerdere plannen van aanpak, impactanalyses, ambitiedocumenten en het opstellen van omgevingsplannen. Hij is auteur van het boek ‘Werken met de Omgevingswet’ en van het Casco voor het omgevingsplan van de VNG.Hij heeft een brede kennis van het omgevingsrecht en is nauw betrokken bij het opstellen van regels van een omgevingsplan. Daarnaast doet hij als buitenpromovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar het opnemen van regels met open normen in het omgevingsplan.