Joop van den Brand

Gepubliceerd door op 26 juli 2017 in

Joop van den Brand
Adviseur

 

Joop adviseert overheden over juridische, beleidsmatige en financiële zaken omtrent gebiedsontwikkelingen in de ruimste zin van het woord. Daarnaast treedt hij regelmatig op als (gast) docent en spreker bij cursussen en opleidingen. In opdracht van het Ministerie van VROM was hij betrokken bij de totstandkoming van onder meer het wetsvoorstel Grondexploitatiewet en co-auteur van de VROM/VNG/VVG uitgave Handreiking Grondexploitatiewet.