Johannes Hassing

Gepubliceerd door op 7 april 2021 in

J. Hassing
Adviseur vergunningen bij Witteveen+Bos
Johannes Hassing heeft bijna 20 jaar ervaring in vergunningenmanagement voor verschillende infrastructurele projecten en industriële bedrijven. Als vergunningenadviseur is hij betrokken bij zowel de planfase als de realisatiefase van o.a. dijkversterkingen, Ruimte voor de Rivier-projecten, wegverbredingen en de oprichting en uitbreiding van bedrijven. Johannes adviseert daarin zowel overheden, gebiedsontwikkelaars, aannemers en bedrijfsleiders. Hij is gespecialiseerd in het formuleren van vergunningsstrategieën en betrekt het bevoegd gezag hier vaak rechtstreeks bij. Op deze wijze kweekt hij maximaal draagvlak bij alle betrokkenen, waarmee hij de kans op het succesvol doorlopen van een vergunningentraject maximaliseert.