Joep Teijink

Gepubliceerd door op 12 april 2022 in
prof. dr. Joep Teijink
Voorzitter/oprichter Chronisch ZorgNet

Joep Teijink is werkzaam als vaatchirurg in het Catharina ziekenhuis Eindhoven en als hoogleraar verbonden aan de Universiteit van Maastricht. In 2001 startte hij met een netwerk voor gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding voor patiënten met etalagebenen (claudicatio intermittens). Na opschaling van dit regionale netwerk tot het landelijke ClaudicatioNet, is dit netwerk inmiddels verbreed en omgedoopt tot Chronisch ZorgNet. In dit multidisciplinaire, landelijke netwerk worden naast etalagebenen steeds meer chronische, niet-overdraagbare aandoeningen behandeld, zoals COPD, hartaandoeningen, osteoporose en vanaf dit jaar wordt ook prehabilitatie (Fit4Surgery) aangeboden.