Marco Vergeer

Gepubliceerd door op 13 april 2022 in

Marco Vergeer

bestuurskundig adviseur bij de Strategie en Management Consultants van Royal HaskoningDHV

 

Hij werkt vooral in het werkveld ‘Ondergrond’, de ruimte onder het maaiveld waar vele maatschappelijke opgaven samenkomen én gebruik maken van zichtbare en onzichtbare diensten van het bodem- en watersysteem. Hij werkt vooral in de publieke sector, op alle schaalniveaus. Marco is medeoprichter van het Initiatief Bewust Bodemgebruik en hij is secretaris van het ‘Gemeentelijk netwerk bodem en ondergrond WEB’.