Ir. Harm Valk

Gepubliceerd door op 3 september 2021 in
Harm Valk
senior adviseur Nieman Raadgevende Ingenieurs

 

 

Harm Valk is als senior-adviseur namens Nieman Raadgevende Ingenieurs betrokken bij een breed scala aan adviestrajecten. Zijn focus ligt op het toekomstbestendig maken van de gebouwde omgeving, als schakel in de transitie naar een CO2-neutrale en circulaire maatschappij. Hij is actief in beleids- en projectadvies, veelal op het snijpunt van de bouw- en installatietechniek. In zijn werk probeert hij ‘kwaliteit’ en ‘integraliteit’ centraal te stellen. Dat betekent ook over de grenzen van het eigen vakgebied heen kijken en om te komen tot nieuwe inzichten en oplossingen. Daarbij altijd een open oog voor innovatieve oplossing aan de ene kant, en het realiteitsgehalte anderzijds.

Naast zijn werk bij Nieman is hij voorzitter van de Projectgroep NTA 8800 en de norm(sub)commissie Energieprestatie van Gebouwen van NEN en lid van de normcommissie Klimaatbeheersing in gebouwen. Tevens is hij lid van diverse andere werk- en begeleidingsgroepen in het vakgebied.
Harm Valk publiceert regelmatig over actuele bouwkundige onderwerpen en verzorgt webinars, lezingen en cursussen. Zijn visie deelt hij met vakgenoten via blogs op de site van o.a. Cobouw en Duurzaam Gebouwd en via @HarmVtweet.