Ingeborg Lunenburg

Gepubliceerd door op 27 juli 2021 in

Ingeborg Lunenburg
Adviseur sociaal domein

 

Ingeborg Lunenburg is zelfstandig, opleider, adviseur en auteur binnen het sociaal domein (Participatiewet, Wmo en Jeugdwet). Na haar studie was Ingeborg werkzaam in verschillende functies bij gemeenten en daarom heeft zij veel oog voor de (beleids)praktijk van de juridische regels. Voor haar werkzaamheden geldt het juridisch kader als uitgangspunt. Verder is Ingeborg als docent verbonden aan SSR, het opleidingsinstituut voor de rechterlijke macht.