mr. Ineke Noordhoek

Gepubliceerd door op 30 januari 2018 in

mr. Ineke Noordhoek
Jurist Omgevingsrecht/planjurist bij Arcadis Nederland BV.

 

Ineke adviseert over juridische procedures, met name in relatie tot projecten die met een Tracébesluit, Inpassingsplan of Projectplan Waterwet worden voorbereid. Ineke kan putten uit ruime praktijkervaring ten aanzien van juridische vraagstukken die zich in de loop van dergelijke projecten kunnen voordoen. Binnen Arcadis maakt zij deel uit van het kernteam Omgevingswet en adviseert zij met name overheden over de veranderingen als gevolg van de Omgevingswet.