Hugo Doornhof

Gepubliceerd door op 19 maart 2018 in

mr. drs. Hugo Doornhof
Advocaat/partner bij AKD

 

Hugo werkt sinds 2002 als bestuursrechtadvocaat. In 2013 is hij benoemd tot partner bij AKD Amsterdam. Daarvoor was hij verbonden aan Stibbe. Hugo is gespecialiseerd in bestuursrecht, omgevingsrecht en op overheden georiënteerd burgerlijk recht. Hij adviseert en procedeert over algemeen bestuurs(proces)recht, omgevingsrechtelijke besluiten, claims tegen de overheid en publiek-private samenwerking. Ook is hij betrokken bij handhavend overheidsoptreden tegen bedrijven op grond van omgevingsrechtelijke of arbo-regels.