Hinke Stallen

Gepubliceerd door op 24 juni 2020 in

Hinke Stallen
Senior adviseur/onderzoeker Sociaal Domein bij BMC

 

Hinke Stallen is senior adviseur/onderzoeker Sociaal Domein bij BMC. In haar werk evalueert zij gemeentelijke programma’s, onderzoekt de effectiviteit van lopend beleid en brengt cliëntervaringen in beeld. Hinke spreekt in haar werk met diverse betrokkenen (van de bestuurder tot de eindgebruiker) en dit geeft haar een brede blik op gemeentelijke vraagstukken. Zo deed zij onderzoek naar de maatschappelijke impact van een project voor tienermoeders en doet zij onderzoek naar ervaringen van cliënten met Wmo- of Jeugdhulp in diverse gemeenten. Hinke brengt graag het perspectief van de inwoner op een aansprekende manier in beeld, zodat zijn of haar belevingswereld inzichtelijk wordt.