Hilke Floris

Gepubliceerd door op 28 januari 2021 in
Hilke Floris
Landschapsarchitect bij Hosper NL BV
Hilke is namens HOSPER als landschapsarchitect en projectleider werkzaam voor overheden, semi-overheden en ontwikkelende partijen. Ze is betrokken bij ontwerpopgaves op verschillende schaalniveaus, in stedelijk en landelijk gebied en met uiteenlopende (vaak complexe) planprocessen. HOSPER maakt aantrekkelijke ontwerpen met een sterke identiteit, die vanzelfsprekend toekomstbestendig en klimaat adaptief zijn. De ervaring van HOSPER en het gevoel voor technische en financiële haalbaarheid, planning en draagvlak zorgt dat de projecten zowel ambitieus als haalbaar zijn.