Henry de Roo

Gepubliceerd door op 11 september 2018 in

Henry de Roo
Adviseur en docent op het gebied van bouwregelgeving

 

Henry is adviseur op het gebied van bouwregelgeving en omgevingsrecht. Hij opereert op het snijvlak van de juridische en praktische toepassing van de bouwregelgeving en omgevingsrecht, waaronder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de Omgevingswet. Henry is betrokken bij advies- en implementatietrajecten van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Henry is docent op het gebied van omgevingsvergunningen (Wabo en Omgevingswet), vergunningvrij bouwen, bouwregelgeving (Bouwbesluit / Bbl) en kwaliteitsborging in de bouw.