Kees Hootsen

Gepubliceerd door op 10 oktober 2023 in

Kees Hootsen
Bouw & Borging Consulting

 

Kees heeft al ruim 20 jaar ervaring in het organiseren van kwaliteit in de bouw en al ruim 8 jaar met de Wkb. Hij adviseert en coacht diverse partijen bij het vertalen van kwaliteitsvraagstukken naar duidelijke werkprocessen die op de werkvloer gedragen worden en biedt hierin maatwerk. Hierbij ligt de focus op het concreet en praktisch implementeren van een goed en gemakkelijk te hanteren kwaliteitsmanagementsysteem wat aansluit op de Wkb-systematiek, altijd afgestemd op het ambitieniveau van zijn opdrachtgevers op dit vlak.