Helen Amerika

Gepubliceerd door op 15 juli 2020 in

Helen Amerika
Senior Adviseur

 

Helen is bestuurskundige. Ze voelt zich thuis op het grensvlak van publiek en privaat. Voor Akro Consult was Helen partner en adviseur bij Planeta Advies en consultant bij Deloitte Real Estate Advisory. Sinds 2017 is zij werkzaam bij Akro Consult en is ze onder meer verantwoordelijk voor het procesmanagement voor de gemeente Lelystad bij de stroomlijning van martkselecties via de groslijstsystemathiek.