Harm Borgers

Gepubliceerd door op 14 juni 2019 in

Harm Borgers
partner/adviseur bestuurlijk organisatierecht, KokxDeVoogd

 

Harm is als manager en adviseur vooral betrokken bij strategische en innovatieve projecten en adviesopdrachten. Hij helpt rijksdiensten, provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen bij hun visievorming, beleidsprocessen en bij de versterking van hun uitvoeringsorganisaties. Mijn specialisaties zijn het omgevingsrecht, de Omgevingswet en het bestuurlijk organisatierecht met focus op vraagstukken van sturing, regulering en handhaving.

Bekijk LinkedIn profiel