Hans Scholten

Gepubliceerd door op 23 januari 2019 in
Hans Scholten
Commercieel directeur Factum Advies

 

Factum is in 1998 ontstaan uit een samenwerkingsverband van vrijgevestigde gespecialiseerde ergotherapeuten. Toeleiding naar de zorg en indicatiestelling was het specialisme in de beginperiode. In de afgelopen 18 jaar is het sociaal domein sterk aan verandering onderhevig geweest en ziet het er compleet anders uit. Factum heeft steeds opnieuw geïnvesteerd in kennis van haar medewerkers op de Wmo en Jeugdwet en deze ontwikkelingen ingebed in de organisatie.