Hans Peet

Gepubliceerd door op 1 mei 2023 in

Hans Peet
Griffier

Hans is bestuurskundige en heeft ruim 30 jaar gemeentelijke ervaring, waarvan de laatste 20 jaar als griffier. Hij werkte in kleine, middelgrote en grote gemeenten. Hans is de grondlegger van het BOB-vergadermodel, waarmee de gemeente Voorst in 2005 als eerste gemeente aan de slag ging. De drijfveer van Hans is om er aan bij te dragen dat de gemeenteraad een relevante maatschappelijke bijdrage levert. Dat de gemeenteraad gekend en erkend wordt. Duurzame lokale democratie vereist voortdurende inzet en vernieuwing. Op veel aspecten heeft Hans vernieuwende initiatieven laten zien: van efficiënte en burgergerichte vergadervormen tot de introductie van een Raadsagenda waar de raad daadwerkelijk ‘op kop’ gaat en actieve coaching van fracties en raadsleden.